God Helg.

Tusentals barn i Stockholm lever i fattigdom. Coronakrisen har gjort det än svårare. I år stödjer vi Stockholms Stadsmissions arbete för barn i ekonomisk och social utsatthet. Tillsammans ger vi dem en bättre och tryggare jul.


Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.